Välkommen till Göteborgsregionens gymnasieantagning

Göteborgsregionens gymnasieantagning är ett gemensamt antagningskansli för GR:s 13 medlemskommuner och ansvarar för antagningen till kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

Vi är en verksamhet inom Göteborgsregionens kommunalförbund.